Използвайте „защото“

Може за вас като по-знаещ и опитен възрастен да е странно да давате обяснение на хлапето, защо искате от него някои неща.

Да, негов родител сте и като такъв преценявате и изисквате, но ако към това, което искате от детето, му предлагате и отговор на въпроса защо го искате, от една страна, ще бъде полезно като познание за детето, от друга, ще го накара да се чувства по-сигурно, ценено и определено по-готово да ви слуша. Изисквайте внимание от децата. Ако заредите изреченията си с думи изискващи от детето да ви обърне внимание, ще имате по-голям ефект. Преди да изисквате от хлапето си нещо, погледнете в очите и го помолете да се концентрира върху това, което предстои да му кажете с фрази като: искам да помислиш върху следното нещо; бих искала да чуеш. С подобно предисловие добавяте повече тежест на изискванията си.

Google+ Comments