Намирането на покоя

Как можем да открием онова място на покой в себе си, когато се чувстваме развълнувани или неспокойни?

Първо, недейте да движите тялото си. Оставете го в покой. Позволете на болката си да диша. Второ, не подхранвайте тялото си с отрицателно внимание или тревоги. Важно е да насочите към тялото си нужния вид внимание. Постигнете покой и фокусирайте вниманието си върху покоя. Да повярвате в пространството на вътрешното си убежище е много важно. Щом стигнете мястото на дълбок покой, изпитвате чувство на пълна защитеност. И така, тялото е една порта, водеща до нашето вътрешно убежище.

Бихте ли използвали този любопитен метод, за да постигнете вътрешен баланс?

Google+ Comments