Способностите на езика

Способността на езика да абсорбира всяка частица знание или преживяване съвсем случайно е подобна на способността на малкото дете през определени сензитивни периоди да абсорбира и регистрира преживявания и познания, получени от заобикалящата го среда.

Инструментите и материалите, използвани при писане, имат своя собствена история на развитие. Повърхностите, върху които се е пишело, са варирали от камъни до кожи, кори и тъкани от дървета. Инструментите за писане са били четка за рисуване, желязо, дърво.

Първоначално, хората, които са умеели да пишат, са били единични на брой светила за своето време. Те са били духовници, философи или поети, които са били считани за хора на културата. Тяхното влияние е било забележително.

След това настъпва нов период, в който хората, които са заменили земеделския си живот с търговски предприятия, открили в писмения език полезен съюзник, чрез който да изпращат съобщения до далечни места. Благодарения на търговията, писменият език се разпрострял сред най-влиятелните хора на земята.

За какво използваме писмения език днес?

Google+ Comments