Общодостъпното образование

И в миналото е имало период, в който неспособността да пишеш се възприемала като недостатък и пречка. Фактът, че притежанието на устен говор било недостатъчно, се е усещал осезаемо и преди 150 години. Когато хората въстанали и се разбунтували срещу много граждански неправди, в своята декларация за правата на човека те включили правото на всеки човек да получи условията, за да усвои и използва великото средство на писмения език.

По този начин способността на човек да пише цифри и букви се превърнало в универсална необходимост, без която човек не може да съществува в съвременната цивилизация. Настоявало се писменият език, който до онзи момент е бил достояние само на отделни хора, да стане достъпен за всички. Правото на условия, в които да се учи писменият език, било едно от правата на демокрацията, постигнати чрез революция. Този демократически дух обхванал голяма част от земното кълбо. В много страни общодостъпното и задължително образование е официално прието като основата на националния прогрес.

Google+ Comments