Tagged: разбиране

Aug 09

Кучетата водачи в България

Всички знаем, че кучетата-водачи са изключително полезни за незрящите хора. Тук ще отворя една малко по-голяма скоба и ще отбележа как всъщност не разбирам защо, когато трябва да се говори за слепи хора, трябва да се използва ефемизъм. По никой начин терминът "сляп" не е обиден, според мен, за това не мисля, че трябва да [...]

0
comments