Светльо Кантарджиев: Новият Наказателен кодекс в частта си за културните ценности трябва да се промени

Meh04Стотици колекционери, културни дейци и хора на изкуството възроптаха срещу готвените промени в новия Наказателен кодекс и по-специално чл. 395, според който собствениците на културни ценности, които не са регистрирани и идентифицирани, подлежат на наказание до 4г. затвор и глоба от 2 до 10хил. лв.  Ако ценностите са повече от 3 броя, затворът е до 6г., а глобата – до 15хил. лв. и право съдът да наложи конфискация.

Недоволството на колекционерите бе предизвикано не толкова от суровите наказания (предвид обществената опасност на деянието), колкото от факта, че липсва ясна дефиниция за понятието „културна ценност“, както и разграничение между него и „археологичен обект“ . Към момента за културна ценност се приема всеки предмет на възраст над 50 години.

Според Светльо Кантарджиев – член на Съюза на колекционерите и основател на фондация за опазване на културно-историческото наследство, проектозаконът се нуждае от спешна поправка, в противен случай би могло да се стигне до случаи на осъдени хора за нерегистриран стар скрин, грамофон или друга фамилна вещ, които имат ниска до никаква реална културна стойност.

Държавата не само не разполага с нужния брой експерти за идентификация на всички тези „културни ценности“, но и регистрацията и идентификацията ще се случва за сметка на собственика, поради което много от хората ще предпочетат по-скоро да унищожат старинните си предмети, отколкото да ги регистрират, допълни Кантарджиев.

Google+ Comments