Защо трябва да се влага в културата?

Културата и изкуството са онази част от нашето битие, към която се обръщаме всеки път, когато имаме нужда от вдъхновение, почивка, развлечение. Всъщност културата и изкуството съхраняват историята, традицията, ценностите на един народ и го обогатяват. Още от древни времена в Гърция ходенето на театър се е смятало за висша форма на душевен катарзис и пречистване, преминавайки през всички възможни емоционални състояния. Древна Гърция и Рим не са пестели средства за изграждането на огромни и впечатляващи театри, някои от които се намират на територията на България и продължават да се използват активно.

И до ден днешен държавните и местните органи продължават да отделят средства за запазването на сградите с културно-просветно предназначение. Според отчет на дейността на Специализирания общински приватизационен фонд, който се занимава с акумулирането на средствата от приватизация на общинско имущество, за периода 2015-2018 година са направени инвестиции в обекти от културно-просветно значение, на стойност 2,3 млн. лева. Данните бяха предоставени на медиите от председателя на Съвета за управление на Фонда – Орлин Алексиев.

Главните приоритети на Столична община в областта на културата са в посока на развитие на инфраструктурата във всичките ѝ аспекти, като материална база информационни дейности, финансови инструменти и човешки ресурси. Орлин Алексиев допълни, че прилагането на иновации и проактивно отваряне в културните процеси, както и фокусирането върху образованието и способността за активно развитие и участие, също спадат към приоритетите на Столична община, с помощно финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд (СДПФ).

Фондът е създаден през 1994-а година с решение на Столичния общински съвет и се управлява от Съвет за управление, чийто председател е Орлин Алексиев. Съветът за управление е съставен от 14 души – 9 общински съветници, 4 заместник кмета и главният изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация.

Средствата, постъпили в СОПФ, в следствие от приватизация на общинска собственост, се използват за изпълнение на проекти, идеи и стратегии, допринасящи за подобряването на облика на града и създаването на градска среда, която осигурява спокойни условия за живот на своите граждани. В това число влиза и подпомагането на културно-просветни институции, театри, читалища и други, чрез ремонт на сградите (климатична и отоплителна инсталация, мерки за енергийна ефективност), закупуване на сценично оборудване и осветителна техника и др., допълни Орлин Алексиев.

Google+ Comments